Privacyverklaring

123website-offertes.nl begrijpt dat privacy voor onze bezoekers erg belangrijk is. Wij houden ons dan ook aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Zo ben je er zeker van dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je deze bij ons hebt ingediend. In de meeste gevallen zal dit zijn voor de aanvraag van offertes. Je gegevens worden dan doorgestuurd naar één of meerdere aangesloten specialisten/bedrijven die de diensten kunnen leveren waarop de offerteaanvraag betrekking heeft. Ook voor hen geldt dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken voor ditzelfde doel.

Delen met derden

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld aan/met derde partijen die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door 123website-offertes.nl zonder dat je hiervoor je toestemming hebt gegeven.

Inzage eigen persoonsgegevens

Wanneer je via het aanvraagformulier je contactgegevens bij ons hebt ingediend, heb je het recht om deze in te zien. Ook kun je deze gegevens laten aanpassen of verwijderen indien er sprake is van onjuistheden.